25/04/22  Tin tức - Sự kiện  316
         Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 31/3/2022 của Huyện ủy Vĩnh Lợi, được sự thống nhất của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ngày 16 và 17/4/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi tổ chức 04 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định hội nghị Trung ương 4 (khóa ...
 09/09/21  Tin giáo dục  2038
        Sáng ngày 09/9/2021, được sự thống nhất Huyện ủy, Ủy ban nhân huyện Vĩnh Lợi, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022.
 09/09/21  Tin tức - Sự kiện  2071
Từ ngày 01 - 09/9/2021, Phòng GD&ĐT huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lợi tổ chức 06 lớp bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các đơn vị trường học trên địa bàn.