Bài ca người phụ trách

Bài ca người phụ trách

Ca ngợi người phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh